MÁY XỬ LÝ SẠCH MÀNG CSM-C2

Liên hệ

TỔNG QUAN

– Máy có các vòi phun plasma hướng vào vật liệu cần xử lý giúp tạo ra và lan truyền plasma vào vật liệu. Plasma được sinh ra bên trong vòi phun bằng một điện áp cao giữa stator và rotor và được thổi r

Danh mục: