MÁY XÉN GIẤY ĐỀ CAN GQ-600

Liên hệ

TỔNG QUAN

ĐẶC ĐIỂM: – GQ-600 là máy chuyên dụng để xẻ (cắt bề mặt) giấy đề can, và để xén / bấm răng cưa hoá đơn GTGT. – Máy có thể điều chỉnh kích thước xén/ xẻ/ bấm răng cưa rất linh hoạt, tuỳ theo