Máy vào bìa sách 4 cửa TBB50 4C Trung Quốc

Liên hệ

TỔNG QUAN

Đặc điểm máy vào bìa sách 4 cửa JBB50 4C: – Máy vào bìa sách 4 cửa TBB50 4C là loại máy vào bìa 4 cửa, được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến nhất của thế giới. – Quy trình làm việc của máy vào bìa sách 4 cửa TBB50 4C: Công nhân cho sách vào cửa; máy hoàn thành các công việc: Phay gáy – Xẻ rãnh – Bôi keo gáy – Bôi keo mép gáy – Vào bìa và ép chặt – Đưa…