Máy vào bìa sách 3 cửa JBB50 3C Trung Quốc

Liên hệ

TỔNG QUAN

Đặc điểm máy vào bìa sách 3 cửa JBB50 3C: – Máy vào bìa sách 3 cửa JBB50 3C là loại máy vào bìa 3 cửa, được chế tạo bằng công nghệ tiên tiến nhất của thế giới. – Quy trình làm việc của máy vào bìa sách 3 cửa JBB50 3C: công nhân cho sách vào cửa; máy hoàn thành các công việc: phay gáy – xẻ rãnh – bôi keo gáy – bôi keo mép gáy – vào bìa và ép chặt – đưa…