MÁY TẠO SÓNG 1 MẶT( Bộ Máy Làm Sóng 1450)

Liên hệ

TỔNG QUAN

Máy máy thực hiện tuần tự các quy trình gồm: nâng giấy, ép sóng, bôi keo, dán, sấy khô để tạo ra sản phẩm có 1 mặt sóng phù hợp với nhu cầu sử dụng. Đặc Điểm Của Máy Tạo Sóng 1 mặt Máy