MÁY LỒNG SÁCH BÌA CỨNG MF-SKJ380AS

Liên hệ

TỔNG QUAN

ĐẶC ĐIỂM MÁY LỒNG SÁCH BÌA CỨNG MF-SKJ380AS: Tốc độ điều chỉnh: 0-1000 quyển sách/ giờ (tương đương 17 quyển sách/ phút). Thông số này được đo bằng thời gian tạm dừng phổ biến. T