Máy khâu sách bằng chỉ SXB430 Trung Quốc

Liên hệ

TỔNG QUAN

Đặc điểm máy khâu sách bằng chỉ SXB430: – Máy khâu sách bằng chỉ SXB430 là loại máy khâu sách bằng chỉ bán tự động. Máy tiến hành khâu sách từng tệp theo thứ tự bộ phận đưa tệp chuyển vào, và khâu kết các tệp thành quyển sách. – Máy khâu sách bằng chỉ SXB430 có hệ thống bôi trơn trung tâm, lò xo điều chỉnh song song vơi khung khâu, và bộ phận bảo vệ an toàn đối với các phần chuyển…