MÁY KHÂU SÁCH BẰNG CHỈ SXB-430

Liên hệ

TỔNG QUAN

ĐẶC ĐIỂM MÁY KHÂU SÁCH BẰNG CHỈ SXB-430: – Là loại máy khâu sách bằng chỉ bán tự động. Máy tiến hành khâu sách từng tệp theo thứ tự bộ phận đưa tệp chuyển vào, và khâu kết các tệp thành quy