MÁY KHÂU SÁCH BẰNG CHỈ SX-01

Liên hệ

TỔNG QUAN

ĐẶC ĐIỂM MÁY KHÂU SÁCH BẰNG CHỈ SX-01: – Là loại máy khâu sách bằng chỉ. Máy tiến hành khâu sách từng tệp theo thứ tự bộ phận đưa tệp chuyển vào, và khâu kết các tệp thành quyển sách.