Máy gấp 3 vạch liên hợp ZYHD490A Trung Quốc

Liên hệ

TỔNG QUAN

Đặc điểm máy gấp 3 vạch liên hợp ZYHD490A: 1/ Máy gấp 3 vạch liên hợp ZYHD490A thực hiện các chức năng: 4 lần gấp song song, và 3 lần gấp vuông góc. 2/ Được trang bị hệ thống khống chế độ cao chồng giấy. 3/ Có hệ thống tự động dừng máy để kiểm tra lỗi hút đúp giấy, kẹt giấy, và sẽ tự động dừng đưa giấy vào khi bị lỗi. 4/ Đầu đưa giấy vào có tính năng tách…