MÁY ÉP TRÒN SÁCH BÌA CỨNG MF-PRM300

Liên hệ

TỔNG QUAN

ĐẶC ĐIỂM MÁY ÉP TRÒN SÁCH BÌA CỨNG MF-PRM300: Máy có thể làm tròn phần giữa của cuốn sách trong thiết bị vòng tròn theo các yêu cầu của lõi sách để đáp ứng nhu cầu của lõi sách sau khi làm