Máy đóng ghim 2 đầu DQ404 Trung Quốc

Liên hệ

TỔNG QUAN

Đặc điểm máy đóng ghim 2 đầu DQ404: – Máy đóng ghim 2 đầu DQ404 dùng để đóng: sách, vỡ, tạp chí, … bằng dây thép. – Máy đóng ghim 2 đầu DQ404 thực hiện đóng 2 đầu. Có thể lắp và đóng 4 đầu cùng lúc. Có thể đóng 1 lần xong 1 liên hoặc 2 liên. – Có hệ thống biến tần. Hoạt động nhẹ nhàng, êm. – Vào giấy bằng tay, máy tự động đưa giấy vào vị trí…