MÁY ĐÓNG GHIM 2 ĐẦU DQ-406

Liên hệ

TỔNG QUAN

ĐẶC ĐIỂM MÁY ĐÓNG GHIM 2 ĐẦU DQ-406: Máy dùng để đóng các loại sách, vở, tạp chí, … bằng dây thép. Máy có 2 đầu đóng nhưng có thể lắp lên thành 4 đầu, máy có thể đóng 1 lần lên