Máy đóng gáy sách BB20 Trung Quốc

Liên hệ

TỔNG QUAN

Đặc điểm máy đóng gáy sách BB20: – Máy đóng gáy sách BB20 sử dụng các công cụ khởi động đặc biệt và bàn chải để dán bề mặt đằng sau hoặc chu kỳ lặp lại bằng cách sử dụng dải băng đóng gói bao bì giấy hoặc vải ở cuốn sách đơn hoặc cuốn sách cặp đôi có kèm theo bản copy. – Các hoạt động của máy có liên quan đến lấy nguyên liệu đầu vào, truyền, dán, đóng gói, cắt và…