MÁY DÁN LÌ XÌ VÀ BAO ĐŨA HP – 250C

Liên hệ

TỔNG QUAN

Máy có chức năng hút không khí ở đáy trang giấy giúp lấy giấy liên tục và không ngừng cải tiến năng suất.