MÁY CẮT NGANG VI TÍNH ( Bộ Máy Làm Sóng 1450)

Liên hệ

TỔNG QUAN

– Máy cắt ngang vi tính sử dụng bộ điều khiển tốc độ bằng tần số, từng bước đưa nguyên liệu vào, máy tính sẽ điều khiển và kiểm soát từng thao tác hoạt động. Thao tác máy đơn giản và cắt chính xác.