Máy bồi bìa đặt tay TM 1300C Chiết Giang

Liên hệ

TỔNG QUAN

Đặc điểm máy bồi bìa đặt tay TM 1300C Chiết Giang: – Giấy bồi được vào từ 2 bàn vào giấy. – Vị trí vào giấy phía trước linh hoạt và hiệu chỉnh được suốt trong quá trình bồi lớp giấy bồi trên vào lớp giấy bồi dưới, đảm bảo sự nhịp nhàng ăn khớp giữa 2 lớp. – Máy bồi bìa đặt tay TM 1300C Chiết Giang rất thích hợp cho việc bồi giấy bồi phẳng với giấy bồi phẳng, bồi giấy…