MÁY BỒI BÁN TỰ ĐỘNG YB-1100B/1300B/1450B/1650B

Liên hệ

TỔNG QUAN

Đặc điểm: 1. Hệ thống đầu bò hút chân không đưa giấy, đưa giấy chính xác vào máy, bàn giấy phụ có thể thực hiện lên giấy mặt tuần hoàn không ngưng máy, nâng cao hiệu quả sản xuất. 2. Giấy dưới đáy tự động vào kiểu hút hơi, có thể theo tốc độ vận hành máy chính để vào giấy liên tục, theo dõi tự động. 3. Tay kê định vị trước sử dụng công nghệ mới, định vị chính xác cao, giấy dưới đáy không…