MÁY BỒI BÁN TỰ ĐỘNG YB-1100B/1300B/1450B/1650B

Liên hệ

TỔNG QUAN

1. Hệ thống đầu bò hút chân không đưa giấy, đưa giấy chính xác vào máy, bàn giấy phụ có thể thực hiện lên giấy mặt tuần hoàn không ngưng máy, nâng cao hiệu quả sản xuất. 2. Giấy dưới đáy tự