Trung tâm chế bản và ghi kẽm cơ sở 2

 Kính chào quý khách đến với trung tâm chế bản cơ sở 2 của chúng tôi ! 

 Địa chỉ : 460 Trần Quý Cáp - TP Hà Nội  

 Liên hệ: 04.3732 7237 - Skype: Sic_ctp2