Máy uốn lưỡi dao bế CX25A

Còn hàng

Tổng quan

Đặc điểm máy uốn lưỡi dao bế CX25A: - Máy uốn lưỡi dao bế CX25A là một trong ba máy của bộ máy làm khuôn. - Máy uốn lưỡi dao bế CX25A có chức năng định dạng các loại góc bế theo bộ khuôn m

MÁY UỐN LƯỠI DAO BẾ CX25A

Đặc điểm máy uốn lưỡi dao bế CX25A: 
Máy uốn lưỡi dao bế CX25A là một trong ba máy của bộ máy làm khuôn
Máy uốn lưỡi dao bế CX25A có chức năng định dạng các loại góc bế theo bộ khuôn mà sản phẩm yêu cầu.
- Ưu điểm : nhanh, chính xác, đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo làm khuôn tiêu chuẩn.

 

 

Danh sách các loại máy bế hộp hiện có của công ty sic:

Máy bế kiêm ép nhũ TYMK 750

Máy bế kiêm ép nhũ TYMK 1100

- Máy bế hộp ML 1100

Máy bế hộp ML 1100E

Máy bế hộp ML 1200

- Máy bế hộp ML 1300

- Máy bế hộp ML 1400

- Máy bế hộp ML 750

- Máy bế hộp PYQ 203C

- Máy bế hộp tự động QPM 920

- Máy sấn dao bế CK9

- Máy cưa khuôn bế MJ 1000B

- Máy cưa khuôn bế MJ 1000B

- Máy cắt lưỡi dao bế CQ

- Máy bế đùn tem nhãn YMQ 200

- Máy bế đùn tem nhãn YMQ 185

 

Xem thêm thông tin về máy bế hộp khác

 
 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng