Máy cắt lưỡi dao bế CQ

Còn hàng

Tổng quan

Đặc điểm máy cắt lưỡi dao bế CQ: - Máy cắt lưỡi dao bế CQ là một trong ba máy của bộ máy làm khuôn. - Máy cắt lưỡi dao bế CQ là máy đa chức năng được sử dụng trong việc cắt tạo góc cho các

MÁY CẮT LƯỠI DAO BẾ CQ

 

Đặc điểm máy cắt lưỡi dao bế CQ: 
- Máy cắt lưỡi dao bế CQ là một trong ba máy của bộ máy làm khuôn
Máy cắt lưỡi dao bế CQ là máy đa chức năng được sử dụng trong việc cắt tạo góc cho các loại dao.
- Ưu điểm : nhanh, chính xác, đảm bảo kỹ thuật, đảm bảo làm khuôn tiêu chuẩn.

 

Danh sách các loại máy bế hộp hiện có của công ty sic:

Máy bế kiêm ép nhũ TYMK 750

Máy bế kiêm ép nhũ TYMK 1100

- Máy bế hộp ML 1100

Máy bế hộp ML 1100E

Máy bế hộp ML 1200

- Máy bế hộp ML 1300

- Máy bế hộp ML 1400

- Máy bế hộp ML 750

- Máy bế hộp PYQ 203C

- Máy bế hộp tự động QPM 920

- Máy sấn dao bế CK9

- Máy cưa khuôn bế MJ 1000B

- Máy cưa khuôn bế MJ 1000B

- Máy cắt lưỡi dao bế CQ

- Máy bế đùn tem nhãn YMQ 200

- Máy bế đùn tem nhãn YMQ 185

 

Xem thêm thông tin về máy bế hộp khác
 

Thông tin thanh toán
Hướng dẫn mua hàng